REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU

 1. Przed przybyciem prosimy Państwa o skontaktowanie się z właścicielami apartamentu w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt. Numer telefonu: 123 456 789 oraz 785 205 124
 2. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 1500, a kończy o godz. 1100 następnego dnia.
 3. Najemca akceptuje stan techniczny, wyposażenie oraz czystość lokalu.
 4. Apartament Slavia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.
 5. Przedłużeń pobytu dokonuje się w miarę istniejących możliwości i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Najemcy równoznaczne jest z zapłata za kolejną dobę.
 6. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. Nieuzgodnione przedłużenie godziny wyjazdu Najemcy równoznaczne jest z zapłata za kolejną dobę.
 7. Właściciel apartamentu zobowiązany jest zapewnić warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowania tajemnicy informacji przebywających w nim gości.
 8. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienki). Palenie dozwolone jest tylko i wyłącznie na balkonie przy zamkniętych drzwiach balkonowych.
 9. Drzwi wejściowe oraz drzwi do Apartamentu otwierane są za pomocą kluczy przekazanych Wynajmującemu w dniu meldunku i pobrania opłaty za pobyt. Ze względów bezpieczeństwa o fakcie zgubienia klucza prosimy niezwłocznie powiadomić właścicieli. Opłata za zgubienie klucza wynosi 200 zł.
 10. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godz. 2200 do godz. 700.
 11. Osoby niezameldowane w Apartamencie mogą w nim przebywać wyłącznie za wcześniejszą zgodą właścicieli, nie dłużej jednak niż do godz. 2200.
 12. Bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami gość Apartamentu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 13. Zwierzęta nie są akceptowane.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych niestanowiących stałego wyposażenia Apartamentu. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 15. Gość Apartamentu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić gospodarzy Apartamentu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Wszelkie uszkodzenia i usterki Najemca zobowiązany jest natychmiast zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 790 211 770.
 17. Zachowanie osób korzystających z usług Apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych mieszkańców budynku Właściciel Apartamentu zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości bez konieczności zwrotu opłaty za wynajem.
 18. Właściciel Apartamentu nie gromadzi danych osobowych, nie wykorzystuje danych w żaden sposób, nie przekazuje ich nikomu i nie udostępnia.
 19. Złożenie rezerwacji i wpłata zadatku oznacza akceptację regulaminu.
 20. Personel Apartamentu Slavia pracuje w godzinach 8:00 – 18:00. Wszelkie przyjazdy lub wyjazdy poza tymi godzinami wiążą się z dodatkową dopłatą 100 zł.
 21. Apartament Slavia nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: remontami, pracami budowlanymi na terenie obiektu lub w pobliżu, hałasem i brakiem dostawy mediów.
 22. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 23. Apartament Slavia nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Klientów oraz osób trzecich na terenie nieruchomości w okresie wynajmu. Apartament Slavia w pełni zwolniony jest z takiej odpowiedzialności.
 24. Właściciel apartamentu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.slaviamiedzyzdroje.pl

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym Apartamencie.

Życzymy miłego wypoczynku 🙂

Niniejszy regulamin obowiązuje od: 1.05.2016 r.